Dokumenti

Ustrojstvo Propisi – statut, etički kodeks, pravilnik o kućnom redu, ostali dokumenti i propisi Dokumenti – plan nabave, registar ugovora, godišnji programi, domski odbor, vijeća odgajatelja, roditelja i učenika, financijska izvješća, pravo na pristup informacijama Natječaji – natječaji u tijeku, arhiva natječaja