Programi i aktivnosti - Učenički dom Kvarner

Odgojno-obrazovna područja

Učenički dom je odgojno- obrazovna ustanova koja osigurava primjereni boravak za učenike tijekom njihova pohađanja srednjoškolskog obrazovanja uz primjereni odgojno- obrazovni program. Dom kao odgojno-obrazovna ustanova je specifična društvena ustanova koja ima svoju strukturu i elemente. U skladu s tim odgojno- obrazovni program doma ostvaruje se kroz četiri područja: 1. Čuvanje i unapređenje zdravlja, 2. Socio- emocionalni razvoj, 3. Kognitivni razvoj i 4. Kreativni razvoj. Kroz sva područja djelovanja, posebna pozornost pridaje se klimi i kulturi doma. Suradnički odnosi, poticajno i motivirajuće okruženje, poštivanje osobnosti, pomoć svakom učeniku i roditelju u postizanju kvalitetnog cjelokupnog razvoja i obrazovanja učenika svakodnevna je zadaća i misija odgajatelja i djelatnika doma.

Područje čuvanja i unapređenja zdravlja potiče učenike na svakodnevnu brigu o osobnoj higijeni i higijeni životnog prostora učenika, informira o važnosti očuvanja zdravlja i pravilnih prehrambenih navika, potiče razvoj primjerenog ponašanja i primjerenog oblika komunikacije te usmjerava na nenasilno rješavanje rizičnih situacija. Velika pozornost pridaje se izgradnji i očuvanju mentalnog zdravlja pružanjem pomoći i podrške, uključivanjem učenika u sportske i izborne aktivnosti, usmjeravanjem na kvalitetno provođenje slobodnog vremena i stjecanjem navike pravilnog rasporeda odlaska na spavanje i buđenja na vrijeme.

Područje socio- emocionalnog razvoja ostvaruje se kroz poticanje međusobne suradnje i povezanosti učenika poticanjem grupne kohezije, adekvatnog izražavanja osjećaja, poticanja razvoja empatije i pružanjem pomoći drugima. Značajna sastavnica socio- emocionalnog razvoja je poticanje razvoja samopoštovanja, samopouzdanja, stvaranje pozitivne slike o sebi i prepoznavanje pozitivnih karakteristika kod sebe i kod drugih i pravilno suočavanje sa stresnim situacijama. Poticanje osobne odgovornosti i samostalnosti ogleda se u poticanju izvršavanja obaveza, poticanju razvoja odgovornog ponašanja, poštivanju tuđe individualnosti, pravilnom korištenju društvenih mreža i pozitivnoj izgradnji i primjeni donošenja životnih odluka. Poticanje kvalitetnih međuljudskih odnosa pridonosi prilagodbi na novu okolinu i razvoj modela nenasilnog rješavanja sukoba ali i stvaranju kvalitetnih odnosa sa vršnjacima.

Područje kognitivnog razvoja ogleda se u pružanju podrške u učenju, poticanju razvoja motivacije za učenje, poticanju razvoja osobnih potencijala kao i informiranju o mogućnostima primjene tehnika za vježbanje koncentracije. Prepoznavanje dugoročne koristi znanja, racionalno i usmjereno korištenje novih tehnologija, savladavanje prepreka u učenju i razvijanje vještina učenja samo su neke od sastavnica stvaranja želje za nastavak obrazovanja i cjeloživotno učenje.

Područje kreativnog razvoja potiče individualne interese i sklonosti te ravija kreativne potencijale. Kreativno izražavanje u domu ostvaruje se unutar odgojnih skupina, izbornih i posebnih aktivnosti. Ono se ogleda i u odlascima na natjecanja, smotre ili susrete. Obilježavanje događaja, datuma, razvijanje i iskazivanje kreativnih rješenja odražava i otkriva sposobnosti i potencijale pojednica u skladu sa ekološkom kultura življenja.

Izborni program:

Novinari

Knjižnica

Likovna družina

Foto družina

Glazbena družina

Plesna družina

Šah

Nogomet

Košarka

Stolni tenis (M, Ž)

Odbojka (Ž)

Posebni program:

Maškare

Senzorički vrtovi

Dani maturanata

Pomade moje none

Naplavine pričaju

Učenička zadruga

Moja matematika

Računovodstveni labirinti

Sidro u Kvarneru

Kvarnerske poneštrice

Prevencija nasilja

Vukovar

Prevencija ovisnosti

EŠSD

Kvarnerske priče

Riječke Kartoline

Upoznaj se…

Dan ružičastih majica