Program nacionalnih strategija - Učenički dom Kvarner

Program prevencije vršnjačkog nasilja – elektroničko nasilje

Svima je već poznata tematika vršnjačkog nasilja koja je nažalost, postala uobičajena tema među pripadnicima odgojno – obrazovnih institucija. Svakodnevna zbivanja u okruženjima gdje borave školarci zaprepašćuju nas svakim novim slučajem sve više i više.

Kroz nekoliko predavanja o tzv. cyberbullying – u ili elektroničkom nasilju odlučili smo osvijestiti na taj problem među današnjim učenicima srednjih škola te pokušati spriječiti njihovo daljnje napredovanje. Cilj je ovakvih radionica bio ukazivanje negativnih posljedica takvog ponašanja upravo među srednjoškolcima. Proučavajući medijske slučajeve i literaturu problematike elektroničkog nasilja ispostavilo se da nažalost svaka peta mlada osoba doživi napad putem društvenih mreža poput: Snapchat-a, Whatsapp-a, Instagram-a, Facebook-a te drugih internetskih blogova, popularnih među maloljetničkom populacijom.

Što zapravo označava pojam cyberbullying – a. Taj pojam označava svako agresivno te ponavljano djelovanje pojedinca ili grupe koja upotrebom internetskih i komunikacijskih kanala za krajnji cilj imaju poticanje grupne mržnje, lažno optuživanje, napade na privatnost, uznemiravanje, uhođenje, vrijeđanje, te u konačnici utjecanje na druge da budu podli prema određenoj osobi ili da je izbjegavaju. Također, jedna od odlika elektroničkog nasilja jest da se takvo nasilje odvija tijekom dužeg vremenskog razdoblja. Na koji način se vrši takvo elektroničko nasilje? Najjednostavnije putem slanja, objavljivanja slika, fotografija i tekstova, lažnog predstavljanja, korištenja tuđih internetskih nadimaka ili lozinka.

Kada bismo se zapitali ima li zapravo sličnosti između tradicionalnog nasilja i ovog elektroničkog, zapravo bismo dobili pozitivan odgovor. Naime, nasilje je i uvijek će biti nasilje. Razlika je jedino ta da u virtualnom, elektroničkom nasilju žrtva je uvijek dostupna čime se njezino nemoćno stanje još više pogoršava. S takvim dostupnim činjenicama, poznato je da žrtva postaje svjesna osjećaja nemoći; dolazi do smanjenja samopouzdanja, frustracija, depresije, bijesa, smetnju u snu, postupne preobrazbe u napadača na društvenim mrežama, devijantnog ponašanja, čak i suicidalnih misli, a u budućnosti će imati i probleme u vlastitim vezama. I

Program ekologije i zaštite okoliša

Poticanje na održivi razvoj te ekološku osviještenost postali su važan čimbenik u našem društvu. Osim što te takav način života već potiče od vrtićke dobi, u Domu je također utjecajna ta tema među srednjoškolskom populacijom. 

Naime, potičući učenike na razvrstavanje otpada među odgojnim skupinama, organiziraju se radionice senzoričkih vrtova koje za krajnji cilj imaju kako kvalitetniji rad sa samim učenicima, razvoj pozitivnog iskustva, uređenje zelenije okoline i površine u blizini Doma, estetsko uljepšavanje samog Doma, nov razvoj socijalnih vještina i sposobnosti, razvoj motoričkih vještina i znanja, te na kraju i stjecanje novih botaničkih sposobnosti čije će se iskustvo naknadno nadograđivati ali i podijeliti s drugim učenicima.

Program prevencije ovisnosti

U Učeničkom domu Kvarner postoji cjelogodišnji program prevencije ovisnosti u suradnji s Udrugom TERRA. Radi se o nizu radionica kojima je za krajnji cilj sprečavanje, ali i ponajprije prevencija ovisničkog ponašanja. 

Kroz radionice na tjednoj bazi, učenicima je prezentirano stanje, problemi, povodi,  uzroci te posljedice konzumacije ilegalnih supstancija. Uz stručno vodstvo učenici koji su pohađali radionice upoznati su s većinom složenih programa, tretmana i krajnjih ciljeva, ali i prijeko potrebne podrške okoline (verbalne i neverbalne ) od strane obitelji, prijatelja, udruga u rješavanju problema ovisnosti te u konačnosti same motivacije (unutarnje i vanjske) ili otpora ovisnika.

Program ravnopravnosti spolova

Program ravnopravnost spolova na svakodnevnoj se osnovi provodi u Domu. Naime, temeljna pitanja te potrebe promicanja jednakih ekonomskih jednakosti među spolovima, ukidanje rodno/spolnog jaza u plaćama budućih građana, unapređivanje ravnoteža spolova po pitanju donošenja odluka, ukidanje rodno uvjetovanog nasilja te promicanje sveukupne ravnopravnosti spolova teme su koje su iznimno važne za suvremeno i moderno društvo naše zajednice. 

Ovakve se tematike potiču na svakodnevnoj bazi, ali i u sklopu tjednih sastanaka odgojnih skupina upravo iz razloga što su iznimno važne za ravnopravno djelovanje i suživot, kako u Domu tako i u državi.

Strategija društveno odgovornog ponašanja

Doba adolescencije je vrijeme sazrijevanja i kritičkog promišljanja svijeta oko sebe i svoje uloge u njemu. Među važnim područjima društveno odgovornog ponašanja je i problem vršnjačkog nasilja, ravnopravnosti spolova i prevencija ovisnosti. Svaki od tih segmenata nastojimo razviti i potaknuti kod učenika primjenu novih znanja kojima će potaknuti pozitivne promjene u svojoj generaciji i budućem društvu kojeg će stvarati. Učenici usvajaju pozitivne primjere rješavanja konflikata, zdravog načina života i tolerancije kroz radionice i vođene diskusije gdje iznose svoje stavove i poželjne pozitivne ishode.