Uspješna suradnja sa Zajednicom tehničke kulture

U suradnji sa Zajednicom tehničke kulture, naša Kreativna manufaktura upoznala se sa radom laserskog rezača. Na radionici su korišteni tematski radovi učenica koji su potom izrezani iz šperploče. Nakon grafičke obrade u programu i formatu prikladnom za rezač, upoznali su korake rada kako bi dobili izrezane predloške koji će biti korišteni u daljnjem kreativnom radu učenika.