Sudjelovanje na kreativnoj manifestaciji LI-RA

U organizaciji Doma učenika Sušak održana je kreativna manifestacija LI-RA. Organizirane su tri radionice. Radionica na kojoj smo sudjelovali bila je izrada “vjetrenih zvona” od školjaka i čepova. Voditelj je na zanimljiv i simpatičan način pomagao kako da usavršimo zvonca na vjetru. Druga radionica bila je osmišljavanje i ukrašavanje borova od čepova. Na toj radionici bilo je najviše sudionika. Treća radionica bila je najteža i tu su sudjelovale osobe boljih vještina. Na toj radionici izrađivali su se cvjetovi od dijelova plastičnih boca. Radionice su bile jako zanimljive i naučile su nas da stvari koje nađemo u prirodi možemo kreativno iskoristiti.

učenica, 3.o.s.