Obilježili smo Svjetski dan borbe protiv AIDS-a

Uz pomoć zdravstvene voditeljice, naši učenici su izradom informativnog panoa obilježili Svjetski dan borbe protiv AIDS-a.