Kvarnerska kreativna manufaktura u domu

Kvarnerska kreativna manufaktura pokazala je što u biti znači kreativnost u inovativnosti. Uz stručno vodstvo Zajednice tehničke kulture, učenici su upoznali različite tehnike rada na računalu, te su koristili programe za crtanje i izradu kreativnih predložaka uz pomoć laserskog rezača. Upotreba ovog digitalnog alata učenicima predstavlja jedan potpuno nov i zanimljiv pristup u izradi njihovih prvih maketa.

Ova nadasve edukativna i zanimljiva radionica definitivno će se ponoviti u našem domu!