Dodjela nagrada i priznanja učenicima i mentorima za postignuća u školskoj 2021. 2022.

Dodjeljene su nagrade učenicima i mentorima koji su u školskoj godini 2021./2022. ostvarili zapažene rezultate na državnoj razini. Među njima su naša ženska ekipa Stolnog tenisa sa osvojenim 3. mjestom na državnoj razini te Dramska družina s osvojenim 2. mjestom na državnoj razini. Nagrade i priznanja dodijelili su riječki gradonačelnik Marko Filipović, zamjenica gradonačelnika Sandra Krpan te privremena pročelnica Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport i mlade Vlasta Linić.