Kvarnerić u Zajednici tehničke kulture

U sklopu aktivnosti UZ Kvarnerić posjetili smo Zajednicu tehničke kulture. Tamo smo imali priliku raditi na laserskom stroju koji reže materijal. Naučili smo cijeli proces, od rada na kompjuteru gdje smo stavili nacrte i sve uredili kako želimo da bude, prenošenja nacrta na stroj, pa do tog da nam stroj izreže gotov proizvod koji smo prenijeli.

Uratke koje smo napravili dovršili smo u Domu, gdje smo brusili, lijepili pribadače, magnete te pripremili sve što je potrebno za izlaganje radova na smotri  svih zadruga.

Andro Tomulić, 12.o.s.