Lucijina priča u Domu

U sklopu programa  „KAZALIŠNE PRIČE U UČENIČKIM DOMOVIMA“ udruga

Hepatos Rijeka podržanog od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju 07. 11.2022. u 20,30 sati izvela je edukativnu predstavu „Lucijina priča“ u Učeničkom domu Kvarner, Rijeka.

Predstavu je pratilo 37 učenika i učenica s pedagogom Doma. Predstava je usmjerena prevenciji rizičnih ponašanja među mladima a realizirana je u suradnji s  RI TEATROM.

                                                                                                                              Stipo Vrdoljak, prof.