Jedna zabavna subota... na Međunarodnoj karnevalskoj povorci! ;)

Peto godišnje doba je iza nas! Naša ”Nevera iz Kvarnera” je još jednom zašarenila jedno sunačno poslijepodne s našim Marijachijima!

Evo kako smo se proveli…