Učenici Medicinske škole u posjetu Domu

Učenici trećih razreda medicinskih tehničara i profesorica Sanja Volf posjeti su nas Dom u sklopu obrazovnog sadržaja radnih mjesta zdravstvenih djelatnika i upoznavanja sa posebnostima života u Domu. Dobrodošlicu su im poželjele zdravstvena djelatnica Božana Bijelić, bacc. med. techn. i odgajateljica Tomislava Prebilić, prof. te ih upoznali sa zdravstvenom brigom i radom s učenicima u Domu.

Istaknute su specifičnosti života u odgojnim skupinama, bogat sadržaj Doma, raznolika prehrana u restoranu, knjižnica, izgled soba, nova fitness dvorana te bogata ponuda slobodnih aktivnosti kojima se učenici mogu baviti za vrijeme boravka. Posjeta je završila ugodnim razgovorom i druženjem te se nadamo ponovnom posjetu neke nove generacije.

T. Prebilić