Uskrs nam stiže...✨️

U prostoru Likovne družine održala se radionica na temu Uskrsa. Uz različite tehnike i materijale izrađivali smo dekorativne predmete i plakate. Jako sam zadovoljna radionicom i rezultatima, upoznala sam nove prijateljice u lijepoj i ugodnoj atmosferi.
Lucija Nekić, 11.o.s.