Valentinovo u Domu

Došla sam na ideju izrade srca kada je odgajateljica rekla da uredimo skupinu za Valentinovo. Ta je ideja slična nečemu što sam već radila. Nekolicina nas se uključila u izradu i to smo radile danima. Sretno Valentinovo!Nika Hadžalić, 2.o.s.