30 godina nakon našeg Vukovara...

Prošlo je trideset godina… I naše su misli i dalje s našim Vukovarom. Uvijek će i biti.