Sastanak Dramske družine

U četvrtak u 20 sati započela je sa radom dramsko-recitatorska družina. Učenici otvoreni prema novim izazovima, a i oni koji su već imali glumačkog iskustva, složni su u želji da pokažu svoja umijeća. Na prvom sastanku dogovorili smo iduće korake, iznijeli ideje i želje. Vesela ekipa se upoznala i jedva čeka prave glumačke zadatke!