Likovna družina u novoj školskoj godini

I ove je godine u našem Domu, već tradicionalno, započela sa radom likovna družina sa ciljem razvijanja sposobnosti i vještina u likovnom izražavanju i vizualnoj komunikaciji.

Učenici koji sudjeluju u ovoj aktivnosti educirati će se o pravilnom korištenju likovnih tehnika, kako plošnih, tako i prostornih, sudjelovati na likovnim natječajima te razvijati komunikacijske sposobnosti, sigurnost i samopouzdanje u stvaranju radova i isticanju svoje kreativnosti za potrebe vizualnog identiteta Doma.

Likovnim postupcima unutar različitih likovnih područja njegovati će se i razvijati likovna radoznalost kojom se potiče likovno stvaralaštvo, usvajanje likovnog jezika, razvijanje vizualne percepcije, mašte, estetskog senzibiliteta, kreativno mišljenje, tehnička spretnost, likovna predodžba, osjećaj za prostorne odnose kao i za motoričku osjetljivost.

Zdenka Cetina, prof.