Projekt "Stvarajmo vizure Rijeke''

U okviru aktivnosti vizualnog identiteta Doma i projekta “Stvarajmo 
vizure Rijeke”, u listopadu ove godine je započelo oslikavanje zida 
prostorije restorana, a tema murala je Rijeka, odnosno riječko Korzo. 
Osnova projekta je promovirati grad Rijeku kao Europsku prijestolnicu 
kulture, približiti učenicima sredinu u kojoj se trenutno nalaze, 
kulturnu baštinu, ali i oblikovanje osobnog i društvenog identiteta. 
Iz dojmova, interesa i entuzijazma držanja kistova u rukama učenika 
možemo zaključiti da je ova aktivnost polučila uspjeh.