Kako izraditi plan učenja?

Danas smo u jutarnjim satima imali predavanje o učenju, planu učenja te kako postignuti što bolje rezultate.  Predavanje mi se jako svidjelo. Bilo je veoma zanimljivo i poučno. Iako sam već od prije znala dosta o učenju ovo mi je dodatno pomoglo kako bih  se bolje organizirala te dalje kvalitetnije učila. Mislim da bi ubuduće trebali  imati još više sličnih predavanja.

Anita Stančić, 10.OS