Provođenje uputa HZJZ-a u domu

Prema preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdrastvo, Učenički dom Kvarner je završio s posljednjim pripremama za suzbijanje i sprječavanje širenja epidemije COVID-19.

Shodno tome, pultovi u restoranu su obloženi i zaštićeni pleksiglas staklom radi manje kontaminacije s COVID-19.