Za sve informacije o upisima u Učenički dom Kvarner u školsku godinu 2022./2023. pratite novosti na našoj Internet stranici.