Upisi u Učenički dom Kvarner za školsku godinu 2019./2010.

PRIJAVA – putem linka na web stranici Doma :

  • prijava kandidata za upis u Dom do 12.07.2019. do 14:00 sati
  • objava konačne ljestvice poretka (na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Doma) 14.07.2019. u 20:00 sati

UZ PRIJAVU POTREBNO JE PRILOŽITI:

  • popunjenu prijavnicu za upis (nalazi se na web stranici Doma ili osobno prilikom dolaska u Dom)
  • preslike svjedodžbi 5., 6., 7. i 8. razreda
  • original potvrdu obiteljskog liječnika da ne postoje kontraindikacije za boravak u domu (poslati mailom ili osobno)
  • preslika osobne iskaznice
  • rješenje o individualiziranom programu (ako ga učenik ima)
  • dokaz o ispunjenim uvjetima za izravan upis ili uvjetima koji predstavljaju prednost pri upisu u dom (Članak 5. I 6. Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2019./2020.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_06_62_1223.html

DOKUMENTACIJU JE POTREBNO DOSTAVITI OSOBNO, POŠTOM ILI ELEKTRONIČKIM PUTEM (ZAKLJUČNO SA 12.07.2019 do 14:00 sati).

UPISI će se održavati od 15.07.2019. do 19.07.2019.

  • prilikom upisa učenik treba donijeti potvrdu o upisu u školu koja sadrži pečat škole i potpis ravnatelja ili potvrdu o mjestu koje je zauzeo na konačnoj ljestvici poretka (odnosno o ostvarenom pravu upisa), a koju je moguće ispisati izravno sa sučelja u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ).
  • Javni bilježnik za ovjeru Ugovora o smještaju učenika u Dom bit će u Domu 15. srpnja od 8:00 do 18:00 sati

Adresa: Učenički dom Kvarner

Vukovarska 12

51000 Rijeka

Mail adresa:[email protected]