Sudjelovanje na likovnoj manifestaciji LI-RA

U srijedu, 8. studenog 2017. na 15. tradicionalnoj likovnoj manifestaciji LI-RA u  Domu učenika Sušak naša voditeljica likovne družine održala je kreativnu radionicu KreARTfilc na kojoj su se izrađivali uporabni i ukrasni predmeti iz filca. Na manifestaciji su sudjelovali i naši učenici. Manifestacija je imala humanitarni karakter – nastali radovi bit će donirani udruzi za celijakliju, a odazvao se i rekordan broj sudionika – učenici i profesori iz devet učeničkih domova regija.