Seminar za kuhare, ekonome i zdravstvene voditelje

Seminar za kuhare, ekonome i zdravstvene voditelje učeničkih domova održan je u Učeničkom domu Kvarner u razdoblju od 09. do 11. siječnja 2017. godine. Na seminaru je učestvovalo 27 hrvatskih učeničkih domova sa više od 100 predstavnika. Službeni dio programa počeo je pozdravnim govorom predsjednice Udruge učeničkih domova i ravnateljice Učeničkog doma Marije Jambrišak iz Zagreba Ljubice Banović, prof., te ravnateljice Učeničkog doma Kvarner,  Anđelke Jurašić Mikašinović, prof. Seminar je svojim aktivnim učešćem uveličala i Miljenka Galić, dipl. pedagog, viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge u srednjim školama i odgajatelje u učeničkim domovima pri Agenciji za odgoj i obrazovanje, Robert Sirnik, viši sanitarni inspektor, predavači iz Zavoda za javno zdravstvo PGŽ Rijeka te Alen Vukelić, dr., ravnatelj Medicinske škole Rijeka. U radnom dijelu programa održana su predavanja za sve učesnike seminara (“HACCP i sigurnost hrane”, “Primjena HACCP sustava u učeničkom domu”, “Timski rad i komunikacija s učenicima”, “Jesmo li tim ili grupa”, “Domsko okružje” te “Prehrana djece srednjoškolske dobi”), dok je drugi dio radnog programa bio tematski odvojen na tri stručne grupe: kuhare, ekonome i zdravstvene voditelje. Usvojeno je mnoštvo novih informacija, postavljeno puno pitanja, te je otvoreno više aktivnih tema za neke nove stručne skupove u budućnosti.