Popunjeni svi smještajni kapaciteti u UdK

Obavještavamo vas da su nakon ljetnog upisnog roka u Učenički dom Kvarner popunjeni svi smještajni kapaciteti.