Održana osnivačka sjednica Učeničke zadruge

U Klubu mladeži održana je osnivačka sjednica Učeničke zadruge “Kvarnerić” s ciljem promicanja kreativnosti, razvijanje vještina te otkrivanje skrivenih potencijala kod učenika. Učenici će aktivno sudjelovati u radu Učeničke zadruge te je na najbolji način prezentirati kroz sedam aktivnosti: “Naplavine pričaju”, “Pomade moje none”, “Primorske perlice”, “Uslikaj me sad”, “Takuin”, “Slika i prilika” i “Kvarnerske poneštrice”.