Izlet na Unije

Dana 11.04.2016. Učenički dom Kvarner sudjelovao je u likovno-ekološkom projektu na otoku Unije u suradnji sa osnovnom školom Maria Martinolića Mali Lošinj u područnoj školi Unije. Učenici i partneri su zajedničkim znanjem i vještinama pomogli u sakupljanju naplavina sa obale otoka. Naplavine će biti tema ovogodišnje likovn kolonije u svibnju