Informacije o upisu u Učenički dom Kvarner

INFORMACIJE U UPISU U UČENIČKI DOM KVARNER ZA ŠKOLSKU GODINU 2023./2024.

Upisi u učenički dom za učenike prvih razreda provodi se elektroničkim putem, preko mrežne stranice Informacijskog sustava prijava i upisa u učenički dom (ISPUUD) https://domovi.e-upisi.hr/

Uvjeti prijave i upisa definirani su Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja za upis u učeničke domove šk. god. 2023./24. :

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_06_65_1083.html

te Odlukom i natječajem za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u Učenički dom Kvarner:

https://www.ucenickidomkvarner.hr/wp-content/uploads/2019/02/Odluka-i-natjecaj-za-prijam-ucenika-prvih-razreda-srednjih-skola-u-Ucenicki-dom-Kvarner-Rijeka.pdf

Za sve buduće i potrebne informacije možete se obratiti Upisnom povjerenstvu svakim radnim danom od 8 – 16 sati na:

[email protected]