Prevencija nasilja

Prevencija nasilja

Provodi se kroz razvijanje osjetljivosti učenika na nasilje, osviještenost za vlastite i tuđe osjećaje, kvalitetnu komunikaciju, te razvijanje osjećaja pripadanja odgojnoj skupini i Domu.
  

 
Parlaonica

Parlaonica sa temom "Na mladima svijet ostaje" i sama forma takvog sučeljavanja učenika, pokazala se kao kvalitetan način previranja nasilja i učenja o nenasilnoj komunikaciji. Parlaonica je održana uz sudjelovanje vanjskih gostiju: Jelene Lopatić, kazališne i filmske glumice i Željka Bonete, sveučilišnog profesora. Za kvalitetno održavanje parlaonice, prethodile su brojne pripremne aktivnosti: rad s učenicima i studentima na svladavanju tematike, rad sa medijima, priprema gostiju i sl.
Učenici su za ovakav način rada pokazali veliki interes i zavidan nivo angažmana.
 
 
Radionice
 
U okviru Nacionalnih strategija prevencije nasilja, tijekom veljače šk.god. 2012./2013. održane su tri radionice o toleranciji, ravnopravnosti spolova i različitosti.
Poštivanje sebe i drugih kroz toleranciju i prihvaćanje svih različitosti, temeljna su načela i ciljevi odgoja za nenasilje.
Kako bi osvijestili navedene pojmove, učenici su kroz vježbe i razgovor upoznavali svoje sličnosti i razlike te raspravljali o primjerima  tolerancije različitosti i uvažavanja drugih.