Građanska prava

Građanska prava

Potpun i skladan razvoj osobnosti djeteta u obitelji i Domu, u ozračju sreće, ljubavi, razumijevanja i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, svoju realizaciju dobilo je u radionicama kreativnog tipa.
 
Tako su u šk.god. 2012./13. učenici bojali okvir ogledala u prostoru domske rcepcije, organizirana je posjeta Prirodoslovnom muzeju, a učenice 2. odgojne skupine započele su s bojanjem polica koje će biti postavljene u njihovim sobama.
 
"Broševi od tkanine" - radionica koja se u tu svrhu kontinuirano odvijala na razini doma, a potom i kao međužupanijska radionica sa Učeničkim domom Moravice, Pazinskim kolegijem i Učeničkim domom Antun Gustav Matoš iz Zagreba.