NALAZITE SE U > NOVOSTI
Debata

Debata "Biti nastavnikom"

U četvrtak 3. prosinca Debatni klub našeg Doma susreo se po šesti put. Afirmacijska grupa iznijela je tezu da je nastavnički posao lak, jer da nastavnici imaju dobre plaće, da idu besplatno na izlete, da imaju duge praznike, da mogu nastavu voditi tako da samo čitaju prezentaciju te da rade s djecom (pozitivni aspekti).
Negacijska se grupa nije složila s procjenom da su plaće nastavnika visoke, upozorila je da je za nastavnike izlet velika odgovornost, tijekom kojeg se može desiti veliko zlo, te je podsjetila da učenici često na razne načine otežavaju nastavnicima rad. Spomenimo i da je teza petog izdanja Debatnog kluba bila: U Hrvatskoj ne treba uvoditi školske uniforme.