NALAZITE SE U > NOVOSTI
Procijeniti rizik i biti slobodan

Procijeniti rizik i biti slobodan

U sklopu mjeseca suzbijanja ovisnosti u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Rijeka u našem je Domu održano predavanje i radionica naziva Stop ovinosti -  
želim biti slobodan. Radionicu su vodile psihologinje iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Andrea Mataija Redžović i Daina Udovich Corelli. U prvom  
dijelu radionice razgovaralo se o vrednovanju osoba, odnosa, pojmova i predmeta koji nas se osobito tiču ili s kojima po prirodi stvari dolazimo u kontakt. Nakon toga učenici su pod vodstvom psihologinja promišljali pojam rizika, procjenjivanje rizika i rizičnih situacija.  
Završno su provjerili razumijevanje razmotrenog i način na koji oni doživljavaju i procjenjuju rizik: prvo grupnim usuglašavanjem, a onda i individualnim stavovima, a sve u vezi sa situacijama koje potiču ovisnička ponašanja.