Pravo na pristup informacijama
Pravo na pristup informacijama temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama...
opširnije
Katalog informacija
Katalog informacija sadrži pregled informacija koje Učenički dom Kvarner s obzirom na svoj djelokrug rada posjeduje,s ko...
opširnije